REGULAMIN SZYBKICH RANDEK I IMPREZ Z UPOLUJSINGLA.PL

 1. Aby wziąć udział w spotkaniu Speed Dating – imprezie dla singli – organizowanym przez serwis UpolujSingla.pl należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie www.upolujsingla.pl. Serwis jest własnością firmy EMWI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 31b/590 w Warszawie (NIP 5272850488).
 2. Przed przystąpieniem do zabawy Speed Dating wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty (kwota opłaty zależna od wybranego rodzaju imprezy).
 3. Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu Speed Dating zobowiązane są do podania swojego imienia i nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane.
  • W trakcie zabawy Speed Dating uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wskazane w formularzu dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.
 4. Uczestnicy nie powinni nakłaniać innych uczestników do udostępniana w trakcie spotkania swoich danych kontaktowych, podczas spotkania przedstawiamy się tylko imieniem.
 5. W trakcie spotkania Speed Dating niedopuszczalne jest spożywania napojów zakupionych poza lokalem, w którym odbywa się wydarzenie. Speed dating organizowane są zawsze w lokalach komercyjnych (kawiarnia/klub/pub/restauracja), gdzie można zakupić napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) na miejscu.
 6. W spotkaniach Speed Dating organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.
 7. Przedpłata w formie przelewu na konto nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej. Kwestię tą regulują poniższe punkty.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w przyszłych spotkaniach.
 10. Odwołanie swojej obecności w dniu imprezy, lub w ogóle niezjawienie się na spotkaniu, wiąże się z obowiązkiem opłacenia przez uczestnika zgłoszonej rezerwacji (płatności należy dokonać przelewem na rachunek podany w zakładce Kontakt, zgodnie z ceną jak w formie płatności na miejscu).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone.
 12. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość osób, które ostatecznie dotrą na spotkanie, niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.
 13. Osoby, które nie zastosują się do ww. zasad regulaminu mogą zostać niedopuszczone do zabawy Speed Dating lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów. Osobom tym organizator ma prawo odmówić udziału w kolejnych imprezach dla singli organizowanych w ramach serwisu www.upolujsingla.pl.
 14. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.
 15. Warunkiem uczestnictwa w Speed Dating jest zapoznanie się z ww. zasadami.
  Serwis UpolujSingla.pl jest projektem autorskim i zabrania się kopiowania jego treści.
 16. Zapisanie się na wybrany Speed Dating oznacza zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych z serwisu UpolujSingla.pl. Istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji drogą elektroniczną.

24/05/2018 – EMWI POLSKA Sp. z o.o.